اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دکتر محمد علی احترام

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشگاه شهید بهشتی

2

دکتر قدیر اسماعیلی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

3

دکتر وحید اصفهانیان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

4

دکتر حامد افراسیاب

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

5

مهندس سید محمد افقهی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

انجمن علمی موتور ایران

6

مهندس ابراهیم اکبرپوران

مدیر آموزش و تحقیق و توسعه

شرکت ایرم تبریز

7

دکتر مجید الیاسی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

8

دکتر فتح اله امی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تربیت مدرس

9

دکتر محمدمهدی انصاری

مشاور دینامیک خودرو و قوای محرکه

شرکت ایتراک

10

دکتر محمد آزادی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان و انجمن علمی موتور ایران

11

مهندس سید مصطفی آقا میرسلیم

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات موتور

12

دکتر مجتبی آقاجانی دلاور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

13

دکتر علی‌محمد باغستانی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

14

دکتر مهدی بالو

 

مرکز تحقیقات موتور

15

دکتر بهرام بحری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی دانشگاه آزاد اسلامی

16

دکتر محمد بخشی جویباری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

17

دکتر محمدمهدی پایدار

استادیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

18

دکتر مجتبی پناهی

سرطراح ارشد

پ‍ژوهشکده قوای محرکه

19

دکتر محسن پورفلاح

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

20

دکتر علی اکبر تبریزی زرین قبایی

مدیر موتورسازی 3

شرکت ایران خودرو

21

مهندس سید محمد تجلی بخش

رییس انطباق قوای محرکه و انتقال قدرت

شرکت ایران خودرو

22

دکتر سید علی جزایری

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

23

دکتر سید محمد جعفری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشگاه شهید بهشتی

24

دکتر بهرام جعفری

استادیار دانشکده فناوری های نوین

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

25

دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

26

دکتر حامد جمشیدی اول

استادیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

27

دکتر امید جهانیان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

28

دکتر ایمان چیت ساز

استادیار دانشکده مهندسی

دانشگاه خوارزمی

29

دکتر علیرضا حاجی‌علی‌محمدی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

30

دکتر وحید حسینی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

31

دکتر سیدجمال حسینی‌پور

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

32

دکتر جواد خادم

دانشیار دانشکده مهندسی

دانشگاه بیرجند

33

دکتر شهرام خلیل آریا

استاد دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه ارومیه

34

دکتر رحیم خوشبختی سرای

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

35

دکتر مرتضی دردل

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

36

دکتر داود دومیری گنجی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

37

دکتر اشکان ذوالریاستین

استادیار گروه پژوهشی مواد غیر فلزی

پژوهشگاه نیرو

38

دکتر عباس راعی تبار

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

39

دکتر عباس رامیار

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

40

دکتر سید محمود ربیعی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

41

دکتر محمد رجبی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

42

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

43

دکتر محمد حسن سعیدی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

44

دکتر محسن شاکری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

45

دکتر امیرحسین شامخی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

46

دکتر سعید شبستری

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه علم و صنعت ایران

47

دکتر روزبه شفقت

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

48

دکتر محمد شفیعیان

رییس آموزش

شرکت ایساکو

49

دکتر محسن شیخ‌الاسلامی کندلوسی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

50

دکتر کورش صدیقی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

51

دکتر عبدالستار صفایی

استادیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

52

دکتر مصطفی صفدری شادلو

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه  INSA Rouenفرانسه

53

مهندس مجید ضیایی موید

مشاور مدیریت صنایع خودرو و ریلی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

54

دکتر فرهاد طالبی

استادیار بیوتکنولوژی

دانشگاه سمنان

55

مهندس عبدالرزاق طاهایی

 

مرکز تحقیقات موتور

56

دکتر رضوان عالمیان

محقق ارشد گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

57

دکتر مجید عباسی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

58

دکتر ابراهیم عبدی اقدم

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه محقق اردبیلی

59

دکتر علیرضا فتحی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

60

دکتر مرتضی فتحی

پژوهشگر پسا دکتری دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

61

دکتر وحید فخاری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشگاه شهید بهشتی

62

مهندس علی فرشیدفر

مدیر آموزش

شرکت ساپکو

63

دکتر موسی فرهادی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و گروه پژوهشی انرژی­های دریاپایه

64

دکتر محمدحسن ‌قاسمی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

65

دکتر محسن قاضی‌خانی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد

66

دکتر آیت قره‌قانی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

67

مهندس محمد کاظمی

 

مرکز تحقیقات موتور

68

دکتر امیرحسن کاکایی

دانشیار دانشکده مهندسی خودرو

دانشگاه علم و صنعت ایران

69

دکتر علی کشاورز ولیان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

70

دکتر مفید گرجی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

71

دکتر حمید گرجی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

72

دکتر ابوالفضل محمدابراهیم

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اراک

73

دکتر آرش محمدی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

74

دکتر حمیدرضا محمدی دانیالی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

75

دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد

76

دکتر سید حسین منصوری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن علمی موتور ایران

77

دکتر رامین مهدی پور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تفرش

78

دکتر اشکان موسویان

 

مرکز تحقیقات موتور

79

دکتر محمد مومنی موحد

 

مرکز تحقیقات موتور

80

دکتر مرتضی میانسری گاوزن

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

81

دکتر علی میرمحمدی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

82

دکتر محمدجواد میرنیا

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

83

دکتر محسن نازک‌تبار

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

84

دکتر علیرضا نورپور

دانشیار دانشکده محیط زیست

دانشگاه تهران

85

دکتر سلمان نوروزی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

86

دکتر کامیار نیکزادفر

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

87

دکتر سید وحید حسینی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن علمی موتور ایران

88

دکتر حسن وفادار

مدیرعامل، مدرس دانشگاه

شرکت چرخشگر، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غرب

89

دکتر مهدی یوسفی‌فرد

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل