برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی به قسمت ثبت نام بخش شرکت در کارگاه های آموزشی مراجعه نمایید.برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 پایش وضعیت موتور های درونسوز از طریق آنالیز روغن
1396-11-26 08:00-15:00
بدون محدودیت
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
مهندس احمدرضا امینیان
2 بررسی استانداردهای آلایندگی در خودورهای سواری
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
مهندس مهدی نیکخواه-دکتر محمد مومنی
3 آزمون‌های مکانیکی و صحه‌گذاری موتورهای احتراق داخلی (روش‌های آزمون و عیب‌یابی، تحلیل خرابی، درجه بندی قطعات و توسعه صحه‌گذاری)
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر سیداشکان موسویان، مهندس بهزاد نیکخو، مهندس مهدی زارع، مهندس سعید جوان، مهندس سعید عبدالملکی، مهندس مهرداد افشاری
4 استانداردسازی توسعه محصول جدید قطعات موتور و الزامات جدید استاندارد IATF 2016 نسبت به ISO TS 19649
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی-مهندس لیدا عباسی
5 افزدونی های سوخت، احتراق ، محیط زیست
1396-11-26 08:00-16:00
24 الی 26 بهمن 1396 20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
علی اصغر پاسبان
6 بخش اول: تحلیل خرابی پرخوران با توجه به نمونه های پروژه های جاری بخش دوم: فرایند تطابق پرخوران (ارائه نمونه کاربردی مربوط به پروژه TC7 ایرانخودرو)
1396-11-26 08:00-15:00
بدون محدودیت
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Eng. Garreth Owen Eng. M. Maghsoudi Eng. Shahabeddin Alaviyoun
7 ارائه الگویی برای محاسبه قابلیت اطمینان موتور حین آزمونهای صحه گذاری
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر کوروش جناب-مهندس بابک سلک، مهندس سعید عبدالملکی، مهندس حسین مهندس پورصباغ
8 اندازه گیری و تحلیل صدا و ارتعاشات در خودرو
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
ب1-دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
مهندس یعقوب عباس زاده، دکتر وحید فخاری
9 IMPROVEMENT OF TEST CELL VIBRATIONS FOR INCREASING OPERATION TIME
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Dr. Dieter Höfler
10 Engine and powertrain testing trends in light duty development in light of changing technologies and market requirements
1396-11-26 08:00-17:00
40
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Mr.Georg Steiner-AVL