دبیرخانه همایش بصورت رسمی شروع بکار کرد
1397-06-31

دبیرخانه دومین همایش موتورهای درونسوز به طور رسمی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شروع بکار نمود. محققین و پژوهشگران در صورت نیاز می توانند از طریق پست الکترونیک همایش به آدرس ncice@nit.ac.ir یا در ساعات اداری از طریق شماره تماس 01135501341 با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.