پیام رییس2مین همایش ملی موتورهای درونسوز منتشر شد
1397-08-09

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله به همت مهندسان ایرانی، کشور ما به دانش و فناوری طراحی و نمونه سازی و آزمون و تولید قوای محرکه درونسوز دست یافته است و در مورد موتور ملی پایه گاز برای خودرو سواری، تولید انبوه آن نیز انجام گرفته و چند سال است که به مشتریان تحویل داده شده است. برای تکمیل زنجیرۀ فعالیتهایی که آغاز شده و تضمین و تداوم موفقیتها چند اقدام مهم نباید در برنامه ها از مد نظر خارج شود:
1- خلأهایی که در زنجیرۀ موجود طراحی و تولید باقی مانده و پیگیری برخی از آنها از توجیه اقتصادی برخوردار نبوده است، باید به طور کامل شناسایی شود و بویژه بخشهایی که به فناوری های نوین بر می گردد نظیر مدیریت هوشمند ، چه از لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری، بدون فراموش کردن جنبۀ اقتصادی آن در سطح ملی ، چاره جویی شود. همکاری نزدیک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با تشکیل هسته های فناوری در مراکز علمی و پژوهشی ، و راه اندازی مراکز پیشرفتۀ علمی در بنگاههای صنعتی ، علاوه بر حمایت از انجمن های علمی و شرکتهای دانش بنیاد فعال موجود، در تسریع آن چاره جویی بسیار مؤثر است.
2- توجه به توقعات برحق مردم با تأکید بر افزایش رضایت مشتریان باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود. این حق مشتریان است که شاهد پیشرفت در بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش باشند و در مقایسه با محصولات خارجی از ضعف کارآمدی تولیدات داخلی گرفتار حسرت نشوند. همۀ عناصر لازم برای آن بهبود فراهم است و البته غیرت و همت قطعه سازان و مجموعه سازان و خودروسازان را می طلبد.
3- مراعات حقوق عمومی با بررسی موشکافانۀ آثار و تبعات اجتماعی ساخت و تولید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری محصولات و بازیافت مواد آنها پس از سپری شدن عمر مفید آنها؛ یکی از مهمترین خساراتی است که امروزه جامعۀ ما متحمل می شود و بر سلامت مردم و دوام و استحکام تأسیسات آثار منفی شدید می گذارد، به آلاینده های متصاعد از عملکرد خودروها بخصوص قوای محرکۀ آنها برمی گردد. جستجوی راه حلهای فنی مناسب و تشویق و اجباری کردن بکارگیری درست آنها و مراعات مقررات ناظر بر مهار و حذف آلاینده ها و نظارت تخصصی و همگانی بر عدم تجاوز از محدوده های قانونی باید جدی گرفته شود.
4- تمامی فعالیتهای شایستۀ علمی و فناورانه مستلزم پیش بینی هزینه های مورد نیاز برای آماده سازی و بکارگیری و ترویج دستاوردهای آن فعالیتها است؛ اینها در جمع بر هزینه های تولید و بهره برداری می افزاید. هنر مهندسان در طراحی و اجرای آن فعالیتها، و در پیشبردشان با منظور نمودن رقابت پذیری چه در گسترۀ میهنی و چه در بازار جهانی است.
از خدای منان مسألت می کنم ما را با بهره گیری از نتایج دومین همایش موتورهای درونسوز، در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و ترویج کالای ایرانی موفق فرماید.
سید مصطفی میرسلیم
رئیس همایش
7 آبان