تمدید مهلت ارسال مقالات
1397-09-01

با توجه به درخواست تمدید مهلات ارسال مقالات از سوی محققان محترم، در پی مصوبه نشست مشترک کمیته راهبری دومین همایش ملی موتورهای درونسوز و هیأت مدیره انجمن علمی موتور ایران، مهلت ارسال مقالات تا روز سه‌شنبه 20 آذر تمدید شد.
پژوهشگران محترم می‌توانند از هم‌اکنون تا زمان اعلام شده، مقالات خود را از طریق سایت همایش ارسال نمایند.