چاپ مقالات برگزیده همایش در مجلات علمی پژوهشی معتبر بین المللی
1397-09-14

با پیگیری های صورت گرفته توسط کمیته علمی همایش،‌ مقالات برگزیده همایش در سه مجله علمی پژوهشی معتبر:

1- Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

2- Journal of Thermal Engineering

3- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات موتور

به چاپ خواهد رسید.

لازم بذکر است مجله Journal of Thermal Analysis and Calorimetry از مجلات معتبر در حوزه علوم حرارتی است که توسط انتشارات علمی Springer به چاپ می رسد و دارای نمایه ISI با ضریب تاثیر 2.206 می باشد.

همچنین مجله Journal of Thermal Engineering دارای نمایه Scopus بوده و فصلنامه تحقیقات موتور نیز تنها مجله تخصصی علمی پژوهشی کشور در حوزه موتورهای احتراق داخلی است که در مرجع ISC نمایه شده است.