برگزاری اولین جلسه کمیته علمی 2مین همایش ملی موتورهای درونسوز
1397-09-22

اولین جلسه اعضای کمیته علمی همایش، روز چهارشنبه مورخ 21 آذرماه 1397 با حضور رئیس همایش، جناب آقای مهندس میرسلیم، دبیر همایش،‌ دبیر علمی، دبیر اجرایی،‌ اعضای انجمن علمی موتور ایران و سایر اعضای کمیته علمی همایش در محل شرکت ایپکو برگزار گردید. در این جلسات ضمن بررسی پیشرفت امور همایش،‌ موارد مرتبط با نحوه پذیرش و ارائه یادداشت­های فنی،‌ کارگاه­های تخصصی، نشست­های تخصصی و امور اجرایی همایش از سوی کمیته راهبری همایش ارائه و مورد بحث و بررسی سایر اعضا قرار گرفت.