سخنرانی کلیدی با ارائه جناب آقای مهندس رجبعلی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل ایپکو برگزار خواهد شد.
1397-11-13

سخنرانی کلیدی با عنوان «قوای محرکه برقی یا سوخت های جایگزین؛ چالش آلودگی و گازهای گلخانه ای» از ساعت 11:30 لغایت 12:15 توسط جناب آقای مهندس مهدی رجبعلی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت تحقیق،‌طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) در سالن آمفی تئاتر مرحوم نوشیروانی برگزار خواهد شد.