به نام خدا

اطلاعیه جشنواره دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت

 

جایزه پایان نامه برتر


در نظر است همزمان با دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت همانند سالیان گذشته، مسابقه انتخاب پایان نامه/رساله برتر دانشجویی برگزار گردد. بر این اساس از کلیه فارغ التحصیلان گرامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف مهندسی که پایان نامه/رساله آن ها مرتبط با حوزه موتورهای درونسوز و نفت بوده و در بازة زمانی 30 آذر 1394 تا 30 آذر 1396 دفاع کرده اند، دعوت می شود که با تکمیل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت شرکت در این مسابقه اعلام فرمایند.

شایان ذکر است که در مرحلة اول، شخص به صورت خود اظهاری، فرم مربوطه را پر نموده و به آدرس الکترونیکی دبیرخانة همایش info@iranengine.com ارسال می نمایند. در مرحلة بعد، فرم تکمیل شده جهت رویت، اصلاح و تائید برای استاد(ان) راهنمای پایان نامه ارسال می گردد. کلیة افراد انتخاب شده پس از تأیید استاد(ان) راهنما، باید مدارک و مستندات مورد نیاز را به دبیرخانة همایش ارائه نمایند.

مهلت تکمیل و ارسال فرم مربوطه روز پنج شنبه 30 آذر ماه 1396 می باشد و این زمان تمدید نمی گردد. برای هرگونه سوال با آدرس الکترونیکی info@iranengine.com و یا با شماره تلفن دبیرخانة همایش 44502778  تماس حاصل فرمایید.

 دریافت فرم ارزیابی پایان نامه 


جایزه مهندس برتر

انجمن علمی موتور ایران در نظر دارد در راستای قدردانی از فعالیت های ارزشمند علمی و فنی متخصصان حوزة موتورهای درونسوز و نفت و نیز فعالان عرصة کسب و کار، و به منظور فراهم آوردن زمینه ای برای شناخت استعدادها و نیز برقراری ارتباطات علمی و فنی میان متخصصان این حوزه، مسابقة انتخاب مهندس برتر در حوزة موتورهای درونسوز و نفت را برگزار نماید.

بنابراین از کلیة فعالان و متخصصان این حوزه دعوت می شود تا با پر کردن فرم مربوطه در پایین این بخش و ارسال آن به آدرس الکترونیکی info@iranengine.com در این مسابقه شرکت نمایند. پس از دریافت فرم های تکمیل شده، از افراد منتخب و حائز شرایط درخواست می شود تا مدارک و مستندات مربوطه را به دبیرخانة همایش ارسال نمایند.

مهلت تکمیل و ارسال فرم مربوطه روز پنج شنبه 30 آذر ماه 1396 می باشد و این زمان تمدید نمی گردد. برای هرگونه سوال با آدرس الکترونیکی info@iranengine.com و یا با شماره تلفن دبیرخانة همایش 44502778 تماس حاصل فرمایید.

 دریافت فرم مهندس برتر


جایزه اختراع برتر

انجمن موتور ایران در نظر دارد به منظور ارج نهادن به ایده های خلاقانه و تکریم فکرهای برتر و چاره ساز در راستای رفع مشکلات و معضلات موجود و ابداع راهکارها و فناوری های جدید در حوزة موتورهای درونسوز و نفت، همزمان با دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت، مسابقة اختراع برتر را برگزار نماید. لذا از کلیة متخصصان و مخترعان رشته های مهندسی در زمینه های مرتبط با موتورهای درونسوز و نفت دعوت می شود تا با ارسال مستندات خود، در این نکوداشت شرکت نمایند.

در ابتدا افراد متقاضی با تکمیل فرم مربوطه در پایین این صفحه، اطلاعات مربوط به اختراع خود را به آدرس الکترونیکیinfo@iranengine.com ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه، از افراد منتخب و حائز شرایط درخواست می شود تا مدارک و مستندات مربوطه را به دبیرخانة همایش ارسال نمایند.

 دریافت فرم ارزیابی اختراع برتر

جایزه سازندة برتر

انجمن موتور ایران در نظر دارد با هدف ایجاد زمینة انگیزشی و ترقیب برای بالابردن کیفیت ساخت قطعات موتوری و به موازات افزایش دانش فنی در این عرصه و ایجاد توجه فراوان به موضوع تحقیق و توسعه در میان قطعه سازان و نیز در راستای رسیدن به قطعات با کیفیت بالا و مطلوب در ساخت موتورهای درونسوز آینده، از  قطعه سازان برتری که سعی دارند با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه، خود را با استانداردهای دنیا تطبیق دهند، در قالب یک مسابقة "سازندة برتر" تقدیر نماید.

لذا از تمامی قطعه سازان فعال در حوزة موتورهای درونسوز و نفت دعوت می شود تا با تکمیل فرم مربوطه در پایین صفحه، اطلاعات مورد نظر را به آدرس الکترونیکی info@iranengine.com ارسال نمایند. پس از آن، از موارد منتخب درخواست می شود که مستندات مربوطه را به دبیرخانة همایش ارسال فرمایند.

 دریافت فرم قطعه ساز برتر