صنعت طراحی، ساخت و تولید موتورهای درونسوز به عنوان قلب صنعت خودرو، جایگاهی انکارناپذیر در سنجش شاخص صنعتی و اقتصادی کشور دارد. بنابراین، به منظور هم‌افزایی دست‌آوردهای صنعت و دانشگاه، برگزاری «همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز» از سال 1378 در دستور کار قرار گرفت و این مهم بر عهده شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو قرار گرفت. در سال 1387، با توجه به اهمیت دانش موتور، انجمن علمی موتور ایران فعالیت خود را تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز نمود و از سال 1390، برگزاری همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز را همچنان با همکاری شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو برعهده گرفت. در دوره‌های اخیر این همایش بین‌المللی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار و با عنوان «همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت» شناخته می‌شود.

نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت


همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز (و نفت) به صورت دوسالانه و متمرکز در پایتخت برگزار می‌شود. با توجه به توسعه روزافزون فعالیت‌های علمی و عملی در حوزه موتورهای درونسوز، هیأت مدیره انجمن تصمیم گرفت تا در فاصله زمانی بین دو همایش بین‌المللی، یک همایش ملی را با همکاری یکی از دانشگاه‌های خارج از تهران که در حوزه موتورهای درونسوز فعالیت دارد، برگزار نماید. اولین دوره این همایش در سال 1391 در دانشگاه سمنان برگزار شد و پس از یک وقفه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان میزبان «دومین همایش ملی موتورهای درونسوز» انتخاب شد.


 دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت


تاریخچه همایش‌های بین‌المللی و ملی

 • اولین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 27-28 بهمن 1378
 • دومین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 27-28 بهمن 1380
 • سومین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 28-30 بهمن 1382
 • چهارمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 25-27 آبان 1385
 • پنجمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 29 آبان تا 1 آذر 1386
 • ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، برگزارکننده: شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 26-29 آبان 1388
 • هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز، برگزارکننده: انجمن علمی موتور ایران ، 17-19 آبان 1390
 • اولین همایش ملی موتورهای درونسوز، برگزارکنندگان: دانشگاه سمنان و شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، 24-25 آبان 1391
 • هشتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز، برگزارکننده: انجمن علمی موتور ایران ، 28-30 بهمن 1392
 • نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز و نفت، برگزارکنندگان: انجمن علمی موتور ایران  و پژوهشگاه صنعت نفت، 27-29 بهمن 1394
 • دهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز و نفت، برگزارکنندگان: انجمن علمی موتور ایران و پژوهشگاه صنعت نفت، 24-26 بهمن 1396
 • دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، برگزارکنندگان: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و انجمن علمی موتور ایران، 17-18 بهمن 1397