در همایش­ های علمی-صنعتی، معمولاً در کنار مقالات پژوهشی،‌ یادداشت های فنی نیز مورد توجه قرار می گیرد. یادداشت های فنی بلحاظ محتوا متفاوت از مقالات بوده و عمدتاً حوزه های کاربردی و فناورانه را شامل می گردد. مهمترین حوزه های ارائه یادداشت های فنی، موارد زیر است:

 1-      توصیف یک فناوری

 2-      ارائه روش/شیوه جدید انجام کار

 3-      گزارش اجرای روش های نوین فناورانه

 4-      بیان تجربیات مدوّن

 5-      ذکر نتایج مطالعات موردی

 در 2مین همایش ملی موتورهای درونسوز نیز به منظور افزایش غنای فنّاورانه همایش،‌ متخصصین صنعتی می توانند نتایج پژوهش ها و تجربیات صنعتی خود را در قالب ارائه یادداشت های فنی در اختیار سایر متخصصین و علاقمندان حوزه فناوری موتورهای درونسوز قرار دهند. پژوهشگران علاقمندان به ارائه یادداشت فنی، باید آثار خود را در قالب یادداشت فنی مندرج ذیل تدوین و ارسال نمایند.

 قالب ارسال یادداشت فنی فارسی


 

تذکر مهم: پل ارتباطی سامانه دومین همایش ملی موتورهای درونسوز و ثبت‌نام‌کنندگان محترم، ncice@nit.ac.ir است.

 

با توجه به این‌که تغییراتی که در پروفایل کاربری خود اجرا می‌نمایید (مشتمل بر ثبت‌نام اولیه، ثبت مقاله و ...) از طریق ارسال نامه از سوی سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود، خواهشمند است این نشانی ایمیل را در فهرست مخاطبان خود ذخیره نمایید یا در صورتی‌که نخستین نامه ارسالی از سوی سامانه در پوشه spam قرار گرفت آن را از spam خارج فرمایید.