کمیته اجرایی همایش

 

دانشگاه خواجه نصیر

سید ایمان پورموسوی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند


مسئول دبیرخانه و امور حامیان

شماره تماس: 09112155855

 

محمدرضا فلاح

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت،‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


مسئول فناوری اطلاعات

شماره تماس: 09216274148

 

اشکان قائدی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مسئول پشتیبانی

 

امیرحسین ذبیحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مسئول امور نمایشگاه

شماره تماس: 09396284256

 

عطیه تقی زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 01135501341