موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1202-ICICE&O-12 - Sascha Holzberger، Maurice Kettner، Roland Kirchberger مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1259-ICICE&O-12 An Overview of Connected Vehicles, Challenges and Future Horizons مرتضی ملاجعفری، امین مصداقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1179-ICICE&O-12 اثبات تجربی ماهیت نشتی گازوئیل نسوخته از منیفولد دود موتور دیزلی خودروئی حسین قفقازچی، سیروس اوجاقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1188-ICICE&O-12 اثر راستا و موقعیت انژکتور تزریق مستقیم روی جریان تامبل و لایه سوخت روی پیستون آرش محمدی، سعید شیروانی، ساسان شیروانی، محسن محسنی راد، علی آصف مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1215-ICICE&O-12 اثر نیروی برشی اعمالی بر مورفولوژی و اندازه دندریتها در کامپوزیتهای A356-Al2O3 محسن استاد شعبانی، محمدرضا رحیمی پور، منصور رضوی، محمد ذاکری، لیلا نیکزاد، ایمان مباشرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1257-ICICE&O-12 اثر نسبت تراکم بر احتراق اشتعال تراکمی مخلوط همگن با استفاده از مدل هوهنبرگ مسعود رابطی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1254-ICICE&O-12 ارزیابی اثر دما و فشار ورودی بر احتراق اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت بنزین مسعود رابطی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1199-ICICE&O-12 ارزیابی استفاده همزمان بنزین و گاز طبیعی در موتورهای اشتعال جرقه‌ای آیت قره قانی، محمد سهندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1222-ICICE&O-12 الگوی پیاده سازی مدیریت دانش با سامانه بازی‌گونگی کارکنان تحقیق و توسعه موتور (مطالعه موردی: شرکت ایپکو) علی مشیری موحد، سید محمود هاشمی، احسان ساده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1194-ICICE&O-12 امکان سنجی احتراق بدون شعله سوخت های مایع ‏ مرتضی جاهدی، محمدامین زمانی زمانی، محمد حسن سعیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1228-ICICE&O-12 انتخاب روش بهینه برای تقلیل نقاط کاری قوای محرکه افشین عزیزخانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1171-ICICE&O-12 انتخاب مسیر داده‌برداری به روش تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج چرخه رانندگی در شهر شیراز المیرا باقری، مسعود مسیح طهرانی، محمد آزادی، سید اشکان موسویان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1253-ICICE&O-12 انتخاب و بهینه‌سازی قوای محرکه برای یک خودروی سدان کلاس B با توجه به مصرف سوخت محمدجواد کرمیان‌منش، عیسی بناگر، زهرا مولایی رئوف، حامد مقتدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1249-ICICE&O-12 بررسی اثر انحرافات هندسی بر عملکرد یک کمپرسور جریان شعاعی به کمک محاسبه ‌عدم‌قطعیت و آنالیز حساسیت محمد مجدم، داود الطافی، بهنام قدیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1238-ICICE&O-12 بررسی اثر اندازه لقی در اتصال انطباقی بر استحکام خستگی طبق مثلثی شهاب مرادی کلارده، سید وحید حسینی، مهدی حیدری، هادی پروز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1157-ICICE&O-12 بررسی اثر توربوشارژ بر عملکرد و آلایندگی موتور TU5 با نسبت تراکم مختلف امین کلهر، علی میرمحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1217-ICICE&O-12 بررسی اثر همزن الکترومغناطیسی بر اندازه و مورفولوژی ذرات بین فلزی در نانو کامپوزیتهای A356-Al2O3 محسن استاد شعبانی، منصور رضوی، محمد ذاکری، محمدرضا رحیمی پور، لیلا نیکزاد، ایمان مباشرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1223-ICICE&O-12 بررسی افت فشار و ضریب اصطکاک در سیال خنک کننده موتور با نانوذرات اکسیدهای سیلیسیوم، مس و تیتانیوم نسیم مومنی شورکچالی، امیر محمد جدیدی، محمد آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1234-ICICE&O-12 بررسی تجربی اثر نانوذرات مس در روغن‌موتور بر کاهش اصطکاک و سایش قطعات فاضل خسروشیری، سید وحید حسینی، مصطفی حاجیان حیدری، نفیسه مهدیار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1176-ICICE&O-12 بررسی جامع تأثیرات بایودیزل و بازخورانی گازهای خروجی در موتور دیزلی با احتراق PCCI با استفاده از CFD البرز ذهنی، رحیم خوشبختی سرای، الهه نشاط اسفهلانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1190-ICICE&O-12 بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 319 ریخته گری شده به روش فوم فدا شونده محسن رحمتی، محسن استاد شعبانی، علیرضا حاجی علی محمدی، محمد حسین ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1233-ICICE&O-12 بررسی روش های تهیه و پایداری سوسپانسیون نانوذرات مس در روغن موتور فاضل خسروشیری، سید وحید حسینی، مصطفی حاجیان حیدری، نفیسه مهدیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1216-ICICE&O-12 بررسی سطوح شکست در نانو کامپوزیت های A356-Al2O3 محسن استاد شعبانی، محمدرضا رحیمی پور، منصور رضوی، محمد ذاکری، ایمان مباشرپور، لیلا نیکزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1265-ICICE&O-12 بررسی طرح بهبود یافته پوسته پرخوران موتور ملی: شبیه سازی ترمومکانیکی و مدلسازی فرایند تولید علیرضا حاجی علی محمدی، فرشید مقدم، حسین فلاح، سعید جوادی، منصور محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1246-ICICE&O-12 بررسی عددی تاثیر انباره بر کاهش امواج فشاری سامانه سوخت رسانی ریل مشترک موتور دیزل رسول همتیان، جعفر مساح، رضا حسن بیگی، علیرضا حاجی علی محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1189-ICICE&O-12 بررسی عددی عملکرد و احتراق موتور 16RK215 به روش اشتعال تراکمی کنترل واکنشی حسین قماشی، واناند عیسی جان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1178-ICICE&O-12 بررسی عملیات حرارتی و اثر زبری بر رفتار خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر موتور سجاد خیشه، محمد آزادی، وحید ذاکرهندوآبادی، خلیل خلیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1230-ICICE&O-12 بررسی کاربرد بیواتانول در موتور احتراق داخلی سمانه ترابی، رضا حسن بیگی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1165-ICICE&O-12 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ارﺗﻘﺎ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ پرخوران ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ درﯾﺎﯾﯽ ادیب سوزنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1186-ICICE&O-12 بهینه سازی عملکرد موتور دیزل با پیاده سازی سامانه پرخوران عماد منعمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1225-ICICE&O-12 بهینه سازی مصرف سوخت خودرو دورگه سری با استفاده از منطق کنترل فازی محسن مقیمی، محمد مهدی تیموری، ایمان چیت‌ساز، میثم صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1192-ICICE&O-12 بهینه‌سازی هندسی لوله گردابه‌ای جریان مخالف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک وحید غلامی، مجید ملک جعفریان، محمد جوادی، زهرا رشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1263-ICICE&O-12 بهینه سازی واکنش موتور توربوشارژ با طراحی مجدد منیفولد دود امیرحسین رضائیان ابهر، زهرا پولایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1180-ICICE&O-12 پیشنهاد یک هندسه جدید برای شاتون موتور تحت بارگذاری استاتیکی با تابع هدف تنش پارسا رحمانی، علی میرمحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1151-ICICE&O-12 تحلیل آماری مراجعات مشتریان به نمایندگی های خدمات‌پس‌ازفروش (مطالعه موردی موتورهای شرکت ایران‌خودرو) حسین کربلائی حسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1164-ICICE&O-12 تحلیل داده های سرعت خودرو، فشار هیدرولیکی فرمان و زاویه چرخ در خودروی تیبا سید احسان میری، محمد آزادی، سهراب پاکدل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1193-ICICE&O-12 تحلیل فنی-اقتصادی و زیست محیطی یک سامانه تولید چندگانه بر پایه موتور احتراق داخلی حسین نوربخش، محمد جواد مهرابیان، سید علیرضا موسوی رابطی، محمد حسن خوشگفتارمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1155-ICICE&O-12 تحلیل و طراحی مخزن جمع کننده گازهای آلاینده خروجی خودرو در زمان راه‌اندازی سرد کامیاب معصومی، ایمان چیت‌ساز، محمد مهدی تیموری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1150-ICICE&O-12 تخمین ضریب تماس حرارتی بین سطوح منحنی شکل با استفاده از حل معکوس و شبکه عصبی-فازی محسن مطهری نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1242-ICICE&O-12 تخمین عمر خستگی پرچرخه دسته موتور با استفاده از روش المان محدود و بهبود عمر خستگی دسته موتور حسین خلج زاده، سید وحید حسینی، علیرضا شاطرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1191-ICICE&O-12 تزریق مستقیم متان در سیستم های موتوری پیشرفته: اثرات شرایط ترمودینایکی لوئیجی آلوکا، َAngelo Devita، فرانسسکو دورونیو، علیرضا حاجی علی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1212-ICICE&O-12 توسعه سامانه بینایی ماشین برای ردیابی حرکت تسمه سفت کن سامانه زمان بندی موتور بر پایه شبکه عصبی عمیق سید اشکان موسویان بالاباش، علیرضا حسینی، سعید جوان، شهریار برادران‌ شکوهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1221-ICICE&O-12 توسعه سیکل رانندگی مسیر تهران- سمنان بر اساس ملاحظات آلایندگی رانندگی واقعی با یک خودروی هیبرید سید احسان میری، حمیدرضا خلیلی، محمد آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1250-ICICE&O-12 سامانة ضد خطا برای فرایند همبندی تلمبة روغن در خط تولید موتور با استفاده از رویکرد بینایی ماشین محراب اسدی، سید اشکان موسویان بالاباش، علیرضا یزدانی جو، عبدالله امیرخانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1264-ICICE&O-12 شبیه سازی الکتروشیمیایی-حرارتی باتری‌ لیتیوم آهن فسفات برای کاربرد خودروی الکتریکی ارشیا ناصح، محمد امیر بیاتی نژاد، آرش محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1181-ICICE&O-12 شبیه سازی خودروی مجهز به پیل سوختی غشاء تبادل پروتونی و بررسی اثر پارامترهای مرتبط ابوالفضل محمدابراهیم، علیرضا کوچاریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1220-ICICE&O-12 شبیه سازی عددی انتقال حرارت روی محفظه احتراق یک موتور تزریق مستقیم بنزینی آرش محمدی، ساسان شیروانی، سعید شیروانی، نیما عجمی، امیر حسین پریور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1261-ICICE&O-12 شبیه سازی یکپارچه 1بعدی-3 بعدی یک موتور اشتعال جرقه ای برای بهبود شیر تهویه بخارات باک بنزین آرش محمدی، امیر حسین حمد، نیما عجمی، امیر حسین پریور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1226-ICICE&O-12 شبیه‌سازی و تایید مدل ترمودینامیکی چندمنطقه‌ای موتور اشتعال جرقه‌ای ترکیب‌سوز بنزین-گازطبیعی با پیش‌بینی آلاینده اکسیدنیتروژن مهرداد سرابی، ابراهیم عبدی اقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1236-ICICE&O-12 شناسایی مشخصه‌های جرمی جسم صلب با استفاده از آنالیز مودال نوید علیجانی، وحید فخاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1218-ICICE&O-12 طراحی کنترلر بهینه با قابلیت پیاده‌سازی همزمان برای زنجیره خودروهای متصل مهسا محمدی، امیر تقوی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1252-ICICE&O-12 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده دور فن رادیاتور خودرو با هزینه و تلفات توان پایین امید خلیلی خواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1197-ICICE&O-12 طراحی و تحلیل عملکرد یک مولد ترموالکتریک در سیستم دود خروجی یک کامیون در سیکل جاده ای فرهاد طالبی، باقر رضائیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1258-ICICE&O-12 طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی مولتی اسپیندل سوراخ‌کاری میکرونی رینگ روغن شایان صبوری، علیرضا حاجی علی محمدی، علیرضا رکن آبادی، آرمان مظفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1153-ICICE&O-12 کاهش آلایندگی راه‌اندازی سرد خودرو به‌وسیله ذخیره‌کردن گازهای خروجی مریم ممقانی، محمد مهدی تیموری، ایمان چیت‌ساز، مهدی رجبعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1182-ICICE&O-12 کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتور دیزلی با استفاده از سیستم‌های سوخت‌رسانی ریل‌مشترک و پس‌پالایش هادی رهبری آسیابی، ابراهیم اکبرپوران خیاطی، بهروز نجاری، مصطفی زارع، سمیه پارسا، آرش آراوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1232-ICICE&O-12 کاهش انتشار کربن دی اکسید با استفاده از سوخت جایگزین گاز طبیعی فشرده و سبک سازی نسبت دنده سعید نصراله نژاد، افشین عزیزخانی، علی ربیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1235-ICICE&O-12 مدل‌سازی دینامیکی موتور توربوفن دومحوره با جریان مخلوط شونده با اهداف کنترلی علی اردبیلی پور، کامیار نیکزادفر، حمیدرضا محمدی دانیالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1219-ICICE&O-12 مدلسازی دینامیکی و کنترل سرعت یک خودروی الکتریکی هوشمند سطح یک یاسمین غلامی، وحید فخاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1169-ICICE&O-12 مدلسازی ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری رچتینگ با تئوری کریستال پلاستیسیته با کاربرد استفاده در قطعات موتوری عادل بصیری، محمد آزادی، احمد قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1184-ICICE&O-12 مدل سازی سامانه ی خنک کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاء یافته دریایی محمدامین زمانی زمانی، وحید حسینی، محمد حسن سعیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1209-ICICE&O-12 مدل‌سازی عددی عملکرد و آلایندگی موتور با رویکرد پاشش مستقیم سوخت بنزین/گاز طبیعی آیت قره قانی، مهدی آقاحسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1248-ICICE&O-12 مدلسازی و تحلیل تولید ‌‌‌آنتروپی کمپرسور جریان شعاعی توربوشارژر در محدوده ‌‌جریانی ‌ سرج تا خفگی محمد مجدم، داود الطافی، منصور محمدی، سعید جوادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1206-ICICE&O-12 مروری بر الکترونیک قدرت در سیستم‌های خودروی متصل به شبکه (vehicle-to-grid) مرتضی ملاجعفری، امین مصداقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1207-ICICE&O-12 مروری‌بر روش‌های آزمون‌پذیری الگوریتم‌های یادگیری‌ماشین برای کاربردهای خودروهای خودران محمدحسن شجاعی فرد، مرتضی ملاجعفری، محمد دهقان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1198-ICICE&O-12 مروری بر روش‌های تولید حرارت در باتری‌های خودروهای الکتریکی آیت قره قانی، محمدصادق اصفهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1175-ICICE&O-12 مروری جامع بر منابع، فناوری‌ها، مزایا و چالش‌های سوخت‌های زیستی به‌عنوان سوخت‌های جایگزین رضا صدقی، حسین رحیمی آسیابرکی، صیاد نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1185-ICICE&O-12 مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد سامانه‌ی خنک‌کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاء یافته دریایی محمدامین زمانی زمانی، وحید حسینی، محمد حسن سعیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1204-ICICE&O-12 مطالعه انژکتور موتور تزریق مستقیم در محفظه حجم ثابت با اندازه گیری نوری و شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی آرش محمدی، علی آصف، وحید خرمی راد، نیما عجمی، امیر حسین پریور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1274-ICICE&O-12 مطالعه‌ی عددی افزودن 20% هیدروژن بر عملکرد و آلایندگی یک موتور اشتعال جرقه‌ای سوخت گاز طبیعی امیر فروزان‌فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1247-ICICE&O-12 مطالعه عددی مشخصات احتراق دیزل در شرایط محیطی مختلف و جایگزینی نیتروژن با دی اکسید کربن مهدی ابوجعفری، محمد صادق ولی پور، علیرضا حاجی علی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1211-ICICE&O-12 مطالعه عددی و تجربی اثر استفاده از سوخت اختلاطی در عملکرد موتور EF7 حسین حسینی، علیرضا حاجی علی محمدی، ایرج جعفری گاوزن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1160-ICICE&O-12 مطالعه عملکرد سیستم خنک‌کاری موتور XU7 با نانوسیال آب – مس در راه‌اندازی‌سرد با شبیه‌سازی عددی علی میرمحمدی، محمدرضا خواجه کولکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1210-ICICE&O-12 مقایسه مدل‌های مختلف توربولانسی در پیش‌بینی جریان مرحله پس از احتراق در موتور احتراقی درونسوز احمدرضا کارگریان مروستی، علی میرمحمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1251-ICICE&O-12 نقش وسایل نقلیه شخصی و تاکسی‌ها در آلودگی هوای شهر تهران، ایران فرود آذرگشاسبی، خسرو اشرفی، هانیه سپهریان، محمدعلی رجبی، امیر حسین پریور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است