بررسی تأثیر کارکرد فیلتر سوخت موتور بنزینی بر فشار سیستم سوخت‌رسانی
کد مقاله : 1019-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
حسین رحیمی آسیابرکی *1، مانی قنبری2، لطفعلی مظفری وانانی3
1دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی کرج- شهید بهشتی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان البرز، ایران
2دپارتمان مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، آموزشکده فنی کشاورزی شهریار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، ایران
3دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجن، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری، ایران
چکیده مقاله:
در یک موتور احتراق داخلی، سیستم سوخت‌رسانی یکی از دقیق‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های موتور به شمار می‌رود. امروزه بهبود عملکرد دستگاه‌های سوخت‌رسانی در کنار توسعه مواردی مانند افزایش کیفیت احتراق، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، استفاده از سوخت‌های جایگزین به جای سوخت‌های فسیلی و همچنین افزایش دانش فنی و مهارت عملی در زمینه نگهداری و تعمیرات سیستم‌های سوخت‌رسانی، جزء اهداف اصلی پژوهشگران است. این تحقیق، با هدف بهبود عملکرد سیستم سوخت‌رسانی، عیب‌یابی و تعمیر آسان‌تر، جهت بررسی تأثیر میزان کارکرد فیلترهای سوخت بر مشخصه‌ای از موتور مانند فشار سیستم سوخت‌رسانی انجام شده است. پس از به‌کارگیری فیلترهای سوخت دارای کارکردهای مختلف (طول عمر متفاوت)، نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش میزان کارکرد فیلتر بنزین، اختلاف فشار سوخت قبل و بعد از فیلتر افزایش خواهد داشت و میزان گرفتگی فیلتر بیشتر خواهد شد. در موتورهای Euro2، بیشترین مقدار فشار ورودی مربوط به فیلتر با کارکرد 50.000 کیلومتر به میزان bar 5/4 و کمترین مقدار فشار ورودی مربوط به فیلتر نو، به میزان bar5/3 است. به منظور کاهش مضرات ناشی از گرفتگی فیلتر سوخت، یک سامانه هوشمند کنترل و تشخیص گرفتگی فیلتر که شامل دو عدد سنسور و یک پردازشگر می باشد، طراحی شد تا به کمک آن بتوان از زمان مناسب جهت تعویض فیلتر سوخت در موتور اطلاع پیدا کرد.
کلیدواژه ها:
موتور بنزینی، سیستم سوخت‌رسانی، فیلتر سوخت، فشار سوخت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است