بررسی اثر تخلخل، نوع و ضخامت پوشش سد حرارتی بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با روش آنالیز رگرسیون
کد مقاله : 1030-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
فاطمه احدی1، مجتبی بیگلری2، محمد آزادی *3، سید نوید مدنی4
1دانشجو
2دانشگاه سمنان
3عضو هیات علمی
4شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
امروزه موتور استرلینگ، به‌جهت بازدهی بالا، قابلیت استفاده از هر نوع منبع حرارتی، کار بی‌سروصدا و ثابت بودن سیال عامل داخل موتور، حائز اهمیت فراوانی است. از این رو مهندسان طراح، همواره به دنبال بهبود عملکرد این موتور با استفاده از فرآیندهای مختلف و بهینه‌سازی آن هستند. در این مقاله، تحلیل عملکرد موتور استرلینگ، با مدل ترمودینامیکی آدیاباتیک غیر ایده‌آل صورت گرفته و با نتایج تجربی موجود، مقایسه شده است. ضمنا اثر پوشش بر روی بازیاب و اثر پارامترهای پوشش همچون تخلخل، نوع و ضخامت آن نیز بررسی شده‌ است. همچنین از مدل رگرسیون برای تحلیل حساسیت استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده، تطابق خوبی بین نمودار فشار- حجم در تئوری و تجربی مشاهده گردید و خطای نسبی توان بیشینه، در حدود 23 درصد محاسبه شد. همچنین، با افزایش ضخامت و تخلخل پوشش، تلفات حرارتی کاهش و بازده افزایش می‌یابد. با تغییر نوع پوشش مشاهده شد که با کاهش ضریب انتقال حرارت هدایت در پوشش نانو به‌عنوان بهینه‌ترین نوع پوشش، تلفات حرارتی کاهش و بازده افزایش می‌یابد. ضمنا مقادیر بهینه برای تخلخل و ضخامت پوشش نانو، به‌ترتیب 50 درصد و 1100 میکرومتر محاسبه گردید.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ، بازده موتور، پوشش سد حرارتی، آنالیز رگرسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است