بررسی تأثیر فرسودگی روغن‌موتور بر روی مصرف سوخت خودرو سمند با موتور EF7-TC
کد مقاله : 1075-ICICE&O
نویسندگان:
وحید خوش‌کلام1، شهاب مافی2، امیرحسن کاکایی *1
1دانشکده خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
خودروها یکی از مهم‌ترین منابع تولیدکننده آلاینده‌ها و همچنین مصرف سوخت‌های فسیلی هستند، بطوریکه در حدود 54 درصد از سوخت‌های فسیلی، در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود. در کنار توسعه‌ی فناوری‌ها در تولید خودرو‌ها و اعمال سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌ی حمل‌ونقل، تعویض به‌موقع پارامترها و قطعات خودرو از مواردی است، که تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی مصرف سوخت خودرو و تولید آلاینده‌ها می‌گذارد. فرسودگی پارامترهایی مانند روغن‌موتور در اثر افزایش میزان کارکرد، موجب تغییر در مشخصات و ویژگی‌های آن نظیر ویسکوزیته شده که بر روی میزان فشار متوسط اصطکاکی مجموعه موتور تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای گذاشته و موجب کاهش راندمان موتور می‌شود که در نهایت به دنبال آن، مصرف سوخت خودرو افزایش پیدا می‌کند. در این مقاله با مدل نمودن پدیده‌ی فرسودگی روغن‌موتور و شبیه‌سازی یک‌بعدی در نرم‌افزار Gt_Power برای سه حالت نو، نیمه‌فرسوده و کاملاً فرسوده، به بررسی تأثیر این پدیده بر روی مصرف سوخت خودرو سمند با موتور ملی EF7-TC پرداخته‌ایم. نتایج در این بررسی نشان داد که با افزایش میزان فرسودگی روغن‌موتور، میزان مصرف سوخت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند.
کلیدواژه ها:
روغن‌موتور، فرسودگی، ویسکوزیته، فشار متوسط اصطکاکی، مصرف سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است