- هزینه ثبت نام در همایش (بدون مقاله): 520 هزار تومان

- هزینه ثبت نام در همایش (با یک مقاله): 520 هزار تومان (به ازای هر مقاله بیشتر، 130 هزار تومان به هزینه ثبت نام، اضافه می شود.)

- 30 درصد تخفیف، ویژۀ ثبت نام گروهی (بیش از 10 نفر)

- توجه: 15 درصد تخفیف برای اعضای انجمن لحاظ می گردد.

- هزینه ثبت نام شرکت کننده خارجی: 180 دلار آمریکا

به منظور تکمیل ثبت نام در همایش، مبالغ مذکور باید به شماره حساب 0109419284006 و یا به شماره کارت 6037991899894640 به نام انجمن علمی موتور ایران، واریز شده و رسید آن پس از تکمیل فرم شرکت در همایش، در بخش صدور صورتحساب و پرداخت هزینه، در سایت بارگذاری شود.

 

مسیر ثبت نام و تکمیل پرداخت به شرح ذیل است:

1- ابتدا از بخش ثبت نامه وارد صفحه فرم شرکت در کنفرانس شوید. نوع ثبت نامه را انتخاب نموده و دکمه ذخیره را فشار دهید. 

2-توجه داشته باشید امکان تغییر نوع ثبت نام وجود ندارد و نوع ثبت نام بر اساس آنچه در بخش ثبت نامه سایت وارد نموده اید غیر قابل تغییر است. نوع ثبت نام از مسیر زیر قابل تغییر استو پس از تغییر مجددا مرحله 1 را تکرار نمایید.

3-روی دکمه صدور صورتحساب و پرداخت هزینه کلیک نمایید.

4-در صورت صحیح بودن اطلاعات جدول روی دکمه ادامه صورتحساب بزنید

5-فیش واریزی را آپلود نموده و روی گزینه ادامه پرداخت صورتحساب کلیک نمایید.

6-در صورتی که پیام زیر نشان داده شود ثبت نام با موفقیت انجام شده است

7-توجه داشته باشید پس از ثبت اطلاعات در صورت صحت اطلاعات، ثبت نام تایید شده و بخش وضعیت ثبت نام در بخش ثبت نام فرم شرکت در همایش، به صورت تایید شده در می اید. در این صورت می توان از تایید ثبت نام اطمینان حاصل نمود. 

به دلیل تعدد کاربران و ثبت نام های انجام شده،  فیش هایی که ایمیل شده باشند بررسی نخواهند شد و حتما لازم است ثبت نام از مسیر ذکر شده انجام شود.