اعلام برنامه زمان بندی همایش

برنامه زمان بندی همایش اعلام شد

22 بهمن 1402

قابل توجه نویسندگان مقالات پوستری-نکات تهیه مقالات پوستری

قابل توجه نویسندگان مقالات پوستری-نکات تهیه مقالات پوستری

19 بهمن 1402

اعلام کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی سیزدهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت اعلا م گردید.

09 دی 1402

تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دبیرخانه سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت تمدید شد

20 آذر 1402

تمدید مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت تمدید شد

01 آبان 1402

اولین جلسه اعضای کمیته علمی

اولین جلسه اعضای کمیته علمی در راستای برگزاری سیزهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در تاریخ 5 مهر ماه 1402 برگزار شد

17 مهر 1402

زمان بندی همایش سیزدهم

مشخص شدن تاریخ همایش سیزدهم

24 مرداد 1402