دهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران، همزمان با برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت بصورت حضوری، در سالن نمایشگاه شرکت ساپکو برگزار می گردد.

 

دانلود تصویر چیدمان غرفه های نمایشگاه