تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات
20 آذر 1402
تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات

بنابر مصوبه جلسه کمیته علمی سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، آخرین مهلت ارسال مقالات برای دبیرخانه همایش که تا پیش از این، تاریخ 15 آذر ماه 1402 بود تمدید شد. لذا متقاضیان می توانند مقالات خود را تا تاریخ یکشنبه 05 دی ماه 1402 برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

لازم به ذکر است این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود