تمدید مهلت ارسال مقالات تا 6 بهمن
01 فروردین 1403

سومین جلسه کمیته علمی در تاریخ 27 دی ماه 1402 در راستای برگزاری سیزهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت برگزار شد، این جلسه با محوریت نهایی کردن اعضای میزگردهای تخصصی و همچنین تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره علمی- فنی و ارسال مقالات پیگیری شد.
پیرو صحبت های انجام شده تصمیم بر این شد با توجه به درخواست های نویسندگان، مهلت ارسال مقالات تا پایان روز جمعه 6 بهمن ماه 1402 تمدید گردد. پس از این زمان ارسال مقالات بسته شده و به هیچ وجه امکان ارسال مقاله وجود نخواهد داشت.