قابل توجه نویسندگان مقالات پوستری-نکات تهیه مقالات پوستری
19 بهمن 1402

توصیه‌ها: 

پوستر بایستی جذاب، گویا، مختصر و مفید بوده و به خوبی سازماندهی شده باشد.

پوسترها در سایز A2 تهیه و ارائه شوند. امکانات پرینت در محل برگزاری همایش موجود نمی باشد.

پوستر همایش حتما باید  دارای آرم همایش در بالای صفحه باشد. در پوستر باید کلیه نکته های ضروری مربوط به یک مقاله کامل به ترتیب زیر رعایت شود:

عنوان مقاله، نام نویسنده اصلی با ستاره مشخص شود و زیر نام ارائه دهنده پوستر خط کشیده شود. نام و آدرس دانشگاه یا موسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش کار، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع منتخب

پوستر حاوی خلاصه بحث ها، شکل ها و نمودارها باشد و از ارائه جزئیات مطالب خودداری شود.

در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعی گردد از طرح، تصویر، شکل و همچنین روش های ابداعی استفاده شود تا مطالب در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده تا هدف از ارائه مقاله به صورت پوستر تامین گردد.

مطالب (شامل: متن، شکل ها و جدول ها) به نحوی ارائه گردد که از فاصله یک متری به راحتی خوانده شوند.

عکس‌‌ها و تصاویر باید به صورت واضح باشند تا حد امکان مطالب به نحوی ارائه شوند که از کلیه فضای اختصاص یافته، استفاده شود.