بسم الله الرحمن الرحیم

مدیریت جامع انرژی یکی از ضروریاتی است که در سال‌های اخیر نسبت به آن کم توجهی شده است.

در مجلس هشتم ، عدم راهبرد جامع انرژی در کشور موجب گردید که کمیسیون انرژی مجلس تلاش زیادی براى طراحی سند ملی انرژی  انجام دهد تا خلأ موجود را پر نماید.

طرح جامع انرژی، برآوردی کلی از شرایط موجود و شرایط بهینه برای بیست سال در بخش انرژی کشور ترسیم می نماید به طوری که بر اساس آن می توان راهبرد لازم را تعیین نمود و به اهداف سند جامع انرژی دست یافت. البته این موضوع در برنامۀ پنجم توسعه نیز گنجانده شد.

در حال حاضر موتور خودروها یکی از منابع پرمصرف انرژى هیدروکربورى اند و همچنین یکی از منابع آلودگی محیط زیست در کشور محسوب می‌شوند. شایسته است سبد سوختی به‌روزآوری گردد و بر مبنای این سبد سوخت،  نفت گاز، بنزین و گاز طبیعى و ... در صنعت خودرو استفاده شود و خودروها به سمت کاهش مصرف و آلایندگی سوق داده شوند.

البته مطالعات و تحقیقات موتورهای احتراق داخلی همچنان در حال ارتقا و بهبود است. همچنین فناوری­های نوین در خصوص موتورهای احتراق داخلی در ابتدای مسیر قرار دارد و راهی طولانی در پیش رو است.

بعد از طرح کلان موتور ملی پایه گاز EF7، دیگر طرحی با این عظمت در صنعت خودرو اجرا نشد. در این خصوص لازم است شرکت تحقیق ،طراحى و تولید موتور  به عنوان مرجع فنی مورد اعتماد در زمینۀ قوای محرکه سهم مؤثرترى در توسعۀ فناوری‌های نوین داشته باشد.

حمایت مادی و معنوی از تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و قلب این صنعت یعنی موتور، باعث می‌گردد که فناوری‌های نوین در محصولات تعبیه شود یا با انتقال آن ارتقای سطح محصولات و در نهایت رضایت مشتریان حاصل گردد.

 مرکز تحقیقات موتور به عنوان تنها شرکت دانش‌بنیان صنعت خودرو قابلیت این را دارد که به عنوان مرجع امین قوای محرکه گام بردارد و مشاوره و راهکار اجرایی به واحدهای قانون‌گذاری، مجریان قانون و همچنین ناظران و ضابطان آن، ارائه نماید. این امر به شرط اعتماد و حمایت از این واحد دانش محور تحقق می‌یابد.

دانشگاه و جامعۀ علمی – پژوهشی و فرهنگی کشور به عنوان آگاه‌ترین گروه اجتماعى ‌باید با ارزیابی و تحلیل علمی و منطقی شرایط بین‌المللی و وضعیت داخلی کشور در طراحی و ارائۀ مناسب‌ترین فرآیند توسعۀ اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی پیشگام باشد.

امروزه همکارى مطلوب بین صنعت و دانشگاه و هم‌افزایی فعالیتهاى آنها به عنوان مقوله‌ای کارآمد براى توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و موفقیت برنامه‌های آتی جامعه ضرورتی انکارناپذیر شده است.

این همکارى نیازمند سازوکارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط  نمی توان نسبت به کارآمدی آنها امیدوار بود.

صنعت برای شکوفایی خود و روی‌آوردن به دانشگاه نیازمند زمینه‌سازی و بلوغ است و دانشگاه نیز برای جذب صنعت، ‌قابلیت‌های خاصی نیاز دارد که در صورت دستیابى به آنها صنعت را مى تواند به خود امیدوار کند.

اتحاد و همکارى این دو نهاد است که به تأثّر متقابل آنها مى انجامد و زمینه های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می آورد.

بدین منظور تعریف طرح‌ها در قالب پایان‌نامه‌های اجرایی، برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی، انتقال مشکلات صنعت موتور و خودرو برای ارائۀ راهکار علمی به دانشگاه، تربیت کارشناسان آزموده، استفاده از نخبگان دانشگاهی در به‌کارگیری دانش ایشان برای بازگشایی گره‌های صنعت، تعریف طرح های تحقیقاتی با حمایت دولت، صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی ابتکار‌های دانشگاهی و حمایت از آنها می‌تواند به عنوان راهکارهای عملی برای تحقق همکارى صنعت و دانشگاه پیشنهاد شود.

یکی از آسیب‌ هاى صنعت خودرو و خودروسازان، عدم استفاده از دانش کسب شده در طرح‌های این صنعت از جمله خودروی ملی و موتور ملی و طرح‌هاى جدید، و متأسفانه ادامه روند سابق انعقاد قرارداد با شرکت هاى خارجی است. این عدم استفاده از دانش بار مالی بسیاری به شرکت‌ها تحمیل کرده و البته براثر دوباره‌کاری‌ها ، افزایش قیمت تمام شده محصول را به بار آورده است.

امید است در این همایش مجموعۀ نکاتی که به سبد سوخت و پیشبرد دانش طراحی و ساخت و تولید موتور و تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت برمی گردد، بخوبی تجزیه و تحلیل شود و راه کارهای مناسبی با هم اندیشی متخصصان و کارشناسان و اعضاء هیئتهای علمی و پژوهشی، برای برون رفت از مشکلات موجود ارائه گردد.

سید مصطفی میرسلیم

رئیس همایش