متقاضیان ثبت نام در همایش باید قبل از پرداخت وجه، در صورت عدم تطابق هزینه ثبت نام مندرج در این صفحه، ضمن حذف صورتحساب حاضر، با مراجعه به صفحه شخصی و انتخاب گزینه ، نسبت به تعیین نوع عضویت مبتنی بر تعداد مقالات و شرایط ثبت نام اعم از دانشجویی/اعضای هیئت علمی و متخصصین یا ثبت نام بدون ارائه مقاله اقدام نموده و پس از ذخیره تغییرات جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، از طریق این صفحه اقدام نمایند.

تعرفه ثبت نام

نوع ثبت نام

بدون ارائه مقاله

با ارائه مقاله

مقاله دوم به بعد (هر مقاله)

دانشجویی

1،200،000 ریال

2،500،000 ریال

1،000،000 ریال

متخصصین و اعضای هیئت علمی

2،000،000 ریال

3،000،000 ریال

1،500،000 ریال

همراه

1،000،000 ریال

به افراد شرکت کننده ثبت نام شده  «همراه»، ضمن امکان حضور در کلیه برنامه های همایش، پذیرایی میان وعده و نهار روزهای اول و دوم همایش تعلق خواهد گرفت.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,500,000 ریال
2
3,500,000 ریال
3
4,500,000 ریال
4
1,200,000 ریال
5
3,000,000 ریال
6
4,500,000 ریال
7
6,000,000 ریال
8
2,000,000 ریال
9
1,000,000 ریال
10
0 ریال
11
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.