برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
4,000,000 ریال
90 دلار
2
5,000,000 ریال
100 دلار
3
6,000,000 ریال
110 دلار
4
7,000,000 ریال
120 دلار
5
3,400,000 ریال
80 دلار
با تخفیف پانزده درصدی برای اعضای انجمن
6
4,250,000 ریال
90 دلار
با تخفیف پانزده درصدی برای اعضای انجمن
7
5,100,000 ریال
100 دلار
با تخفیف پانزده درصدی برای اعضای انجمن
8
5,950,000 ریال
110 دلار
با تخفیف پانزده درصدی برای اعضای انجمن
9
4,000,000 ریال
0 دلار
10
3,400,000 ریال
0 دلار
با تخفیف برای اعضای انجمن علمی موتور
11
0 ریال
100 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.