•  تدوین راهبرد سوخت و قوای محرکه (مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ملاحظات زیست محیطی، اسناد بالادستی و راهبردهای جهانی)
 • سوخت‌های نوین و پاک (سوخت‌های زیستی، سوخت‌های مصنوعی، افزودنی‌های جدید)
 •  فناوری‌های نوین موتور (دورگه، کوچک‌سازی، پرخوران و بازخوران، زمان‌بندی متغیر، پاشش مستقیم بنزینی، احتراق تراکمی همگن، استرلینگ و ...)
 •  احتراق در موتورهای درونسوز و مهار آلایندگی ناشی از آن
 • آلایندگی موتورهای درونسوز در کلان شهرها (چالشها و راهکارها)
 •  دینامیک سیالات موتورهای درونسوز (تنفس، تخلیه، پاشش و اختلاط سوخت)
 •  صدا و ارتعاشات
 •  مدیریت و تنظیم موتور
 •  روانکاری (روغن موتورهای سنتزی، نیمه سنتزی و نانویی، نقش روغن بر عملکرد موتور)
 • خنک‌کاری و انتقال حرارت
 • تطابق موتور با خودرو
 • مهندسی مواد در موتور و قطعات جانبی
 • علل خرابی و فرایندهای بهبود قطعات
 •  طراحی و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات آن
 • روش‌های آزمایشگاهی، عددی و صحه گذاری نوین