• جایگاه موتورهای درونسوز به عنوان کالای ایرانی
 • فناوری‌های نوین موتورهای درونسوز (ساختار احتراقی، چرخه‌های سنتی و نوین، شیوه‌های ترکیب و ورود هوا و سوخت، کوچک‌سازی و ...)
 • سوخت‌های جایگزین و سبز
 • آلایندگی و چالش‌های موتورهای درونسوز در کلان‌شهرها
 • چالش­های متقابل موتورهای درونسوز و گرمایش جهانی
 • موتورهای درونسوز دریایی، ریلی، کشاورزی و هوایی (توربینی، پیستونی و ...)
 • خودروهای دورگه
 • دینامیک سیالات محاسباتی در موتورهای درونسوز
 • صدا و ارتعاشات در موتورهای درونسوز
 • کنترل،  مدیریت و نگاشت موتورهای درونسوز
 • روانکاری موتورهای درونسوز
 • خنک‌کاری و انتقال حرارت در موتورهای درونسوز
 • تطابق عملکردی زیرسیستم­های موتورهای درونسوز
 • مهندسی مواد در موتورهای درونسوز
 • طراحی، تحلیل و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات آن
 • تحلیل خرابی و فرآیندهای بهبود قطعات موتورهای درونسوز
 • روش‌های آزمایشگاهی، عددی و صحه گذاری نوین
 • تولید پراکنده توسط موتورهای درونسوز
 • کاربردهای مهندسی صنایع در موتورهای درونسوز (آینده پژوهی، تجاری ­سازی، مدیریت کیفیت و ...)