حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
ایران خودرو
ساپکو
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو
حمایت معنوی
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه نیرو
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه سمنان
دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه فنی و حرفه ای
حامی مالی
بسا پارس صنعت
پارس توان
شایگان
BTS
گروه صنعتی عظام
صنایع تولیدی کروز
اورند پیشرو
شرکت موتورسازی پویا نیستانک
دیناموتورز
امید فنر
درخشان قطعه سپاهان
اطلس پمپ
فابا موتور
نفت بهران
ایدم
مبتکران پارس اندیش
پارسی تک
دسا
زرین قطعه
PBDM