حمایت کنندگان اصلی
حامیان معنوی
انجمن علمی موتور ایران
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)
دانشگاه تهران
حامیان مالی
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
شرکت بسا پارس صنعت
گروه غرب استیل
شرکت اطلس پمپ سپاهان
تهران توکل کار
شرکت نفت بهران
شرکت توان سازان ایران
شرکت صنایع ریخته گری ایران
شرکت دستگاه های تست موتور هوریبا
شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان
شرکت Tectos
Kangyue Technology
MAHLE Powertrain
پویا نیستانک
ایران خودرو
گروه صنعتی پارت لاستیک
سوخت آما
حمایت کنندگان رسانه ای
حامیان معنوی
سیویلیکا_|_Civilica