نهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران، همزمان با برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت بصورت حضوری، در سالن نمایشگاه شرکت ساپکو برگزار می گردد.


 9th Tehran Engine Expo


دانلود تصویر چیدمان غرفه های نمایشگاه

Ghorfeh