در حاشیه برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت جشنواره علمی- فنی برگزار خواهد گردید. با توجه به استقبال از جشنواره علمی- فنی در همایش های گذشته، به منظور شناسایی و تشویق اعضای هیأت علمی، دانشجویان و فناوران محترم حوزه موتورهای احتراق داخلی در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و فناوری جشنواره علمی- فنی به صورت یکپارچه و ملی برگزار خواهد گردید.
جشنواره علمی- فنی دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت با محورهای زیر فعالیت خواهد کرد:
1) انتخاب پایان نامه های برتر (مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر) مرتبط با موضوع های کنفرانس
2) انتخاب کتاب برتر مرتبط با موضوع های کنفرانس
3) انتخاب اختراع برتر مرتبط با موضوع های کنفرانس
4) انتخاب فناور برتر مرتبط با موضوع های کنفرانس
5) انتخاب مقالات برتر چاپ شده در مجلات معتبر در طی 5 سال گذشته
6) انتخاب آزمایشگاه برتر در زمینه موتور های احتراق داخلی
7) انتخاب صنعت گر نمونه (قطعه ساز برتر)
در خصوص برگزاری جشنواره علمی- فنی به اطلاع می رساند مهلت ارسال مدارک و مستندات تا 20 آذرماه 15 دی ماه می باشد.
از کلیه علاقمندان دعوت می گردد برای شرکت در جشنواره علمی و فنی، مدارک مربوط به هر بخش را به نشانی اینترنتی جشنواره به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

ICICEO12@gmail.com

لازم است که فرم های مربوطه زیر نیز بهمراه مستندات علمی دیگر، ارسال گردد.

1) فرم انتخاب پایان نامه برتر
2) فرم انتخاب کتاب برتر
3) فرم انتخاب اختراع برتر
4) فرم انتخاب فناور برتر
5) فرم انتخاب مقاله برتر
6) فرم انتخاب آزمایشگاه برتر

شایان ذکر است که انتخاب صنعت گر نمونه (قطعه ساز برتر)، توسط انجمن علمی موتور ایران، صورت خواهد گرفت.