آدرس دبیرخانه همایش:

بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دبیرخانه دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

کدپستی: 71167-44148 ، صندوق پستی: 484

تلفن و فاکس: 35501341 (011)

پست الکترونیک: NCICE [at] nit.ac.ir

@NCICE


انجمن علمی موتور ایران:

تهران،خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق227.

Refresh Code