برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تلرانس های ابعادی و هندسی (GD&T) و زنجیره تلرانسی
1401-02-29 08:00-17:00
حضوری - سالن کنفرانس شرکت ساپکو
4,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس مصطفی رضوانیان، کارشناس اداره طراحی شرکت ایپکو
2 پایش وضعیت اتصالات پیچی در موتورهای احتراق داخلی
1401-02-29 08:00-12:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس امیر صفایی، کارشناس مهندسی محصول شرکت ایپکو
3 آزمون های استاندارد آلایندگی موتورهای دیزل سنگین
1401-02-28 08:00-12:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس سعید عبدالملکی، رئیس اداره کل آماده سازی موتور شرکت ایپکو
4 روش های کنترل آلایندگی موتورهای دیزل سنگین (DPF/DDF)
1401-02-29 13:00-17:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس سعید عبدالملکی، رئیس اداره کل آماده سازی موتور شرکت ایپکو
5 آزمون تجربی و شبیه سازی موتورهای احتراقی با رهیافت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
1401-02-29 13:00-17:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
1 مهندس صادق کریمی، محقق پژوهشکده خودرو سوخت و محیط زیست و دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
6 خودروهای پیل سوختی هیدروژنی
1401-02-29 13:00-17:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس القار عبداللهی، کارشناس اداره طراحی شرکت ایپکو
7 ردپای کربن در صنعت حمل و نقل از منظر چرخه عمر
1401-02-29 08:00-15:00
غیر حضوری
4,000,000 ریال 0 دلار
0 دکتر فاطمه دلیر، سرپرست مشترکات و محیط زیست شرکت مپنا و مهندس سیامک علیزاده نیا، مدیر استراتژیک شرکت ایپکو
8 کنترل آماری فرآیند به صورت بر خط با استفاده از نرم افزار CCS (SPC Online)
1401-02-29 08:00-12:30
حضوری - سالن کنفرانس شرکت ساپکو
4,000,000 ریال 0 دلار
0 مهندس مهران اوسطی، رئیس اداره کل تضمین کیفیت فرآیند شرکت ایپکو
9 مدیریت پروژه - توسعه قوای محرکه: مطالعه موردی طرح موتور ملی EF7
1401-02-29 08:00-17:00
غیر حضوری
4,000,000 ریال 0 دلار
0 دکتر علی مشیری موحد، کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو
10 فرآیند صحه گذاری روغن موتور
1401-02-29 08:00-12:00
غیر حضوری
3,000,000 ریال 0 دلار
0 دکتر مهدی زارع، کارشناس آزمایشگاه موتور و صحه گذاری شرکت ایپکو
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.