برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی به قسمت ثبت نام بخش شرکت در کارگاه های آموزشی مراجعه نمایید.برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 پایش وضعیت موتور های درونسوز از طریق آنالیز روغن
1396-11-26 08:00-15:00
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
مهندس احمدرضا امینیان
2 ارائه الگویی برای محاسبه قابلیت اطمینان موتور حین آزمونهای صحه گذاری
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر کوروش جناب-مهندس بابک سلک، مهندس سعید عبدالملکی، مهندس حسین مهندس پورصباغ
3 بررسی استانداردهای آلایندگی در خودورهای سواری
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
مهندس مهدی نیکخواه-دکتر محمد مومنی
4 IMPROVEMENT OF TEST CELL VIBRATIONS FOR INCREASING OPERATION TIME
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Dr. Dieter Höfler
5 اندازه گیری و تحلیل صدا و ارتعاشات در خودرو
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
ب1-دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
مهندس یعقوب عباس زاده، دکتر وحید فخاری
6 آزمون‌های مکانیکی و صحه‌گذاری موتورهای احتراق داخلی (روش‌های آزمون و عیب‌یابی، تحلیل خرابی، درجه بندی قطعات و توسعه صحه‌گذاری)
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر سیداشکان موسویان، مهندس بهزاد نیکخو، مهندس مهدی زارع، مهندس سعید جوان، مهندس سعید عبدالملکی، مهندس مهرداد افشاری
7 Engine and powertrain testing trends in light duty development in light of changing technologies and market requirements
1396-11-26 08:00-17:00
40
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Mr.Georg Steiner-AVL
8 استانداردسازی توسعه محصول جدید قطعات موتور و الزامات جدید استاندارد IATF 2016 نسبت به ISO TS 19649
1396-11-26 08:00-15:00
20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی-مهندس لیدا عباسی
9 افزدونی های سوخت، احتراق ، محیط زیست
1396-11-26 08:00-16:00
24 الی 26 بهمن 1396 20
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
علی اصغر پاسبان
10 بخش اول: تحلیل خرابی پرخوران با توجه به نمونه های پروژه های جاری بخش دوم: فرایند تطابق پرخوران (ارائه نمونه کاربردی مربوط به پروژه TC7 ایرانخودرو)
1396-11-26 08:00-15:00
الف1- دانشجویان و اعضای انجمن 2,000,000 ریال
الف2-سایر افراد یا شرکت کنندگان آزاد 3,000,000 ریال
Eng. Garreth Owen Eng. M. Maghsoudi Eng. Shahabeddin Alaviyoun
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.