جهت ثبت نام در کارگاههای آموزشی ابتدا لازم است ثبت نام در سایت انجام شده و با حساب کاربری خود به منوی ثبت نام بخش ثبت نام کارگاههای آموزشی وارد شده و مراحل زیر طی شود:

1-ابتدا مطابق شکل زیر کارگاه مورد نظر تیک زده شده و دکمه ذخیره را فشار دهید.

2-روی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه کلیک نمایید.

3-با توجه به اطلاعات شماره حساب انجمن که مطابق زیر می باشد. روی گزینه ادامه صدور صورتحساب کلیک نمایید.

هزینه هر کارگاه باید به شماره حساب 0109419284006 و یا به شماره کارت 6037991899894640 به نام انجمن علمی موتور ایران، واریز شود.

4-پس از واریز، رسید ان در بخش بعدی در ادامه پرداخت صورتحساب بارگزاری شده و گزینه ادامه پرداخت صورتحساب کلیک شود. 

5-در انتها پس از نمایش پیام زیر، ثبت نام کارگاه پایان پذیرفته است. 

با توجه به ضبط شدن کارگاهها در حین برگزاری همایش امکان ثبت نام و دریافت سی دی کارگاه پس از همایش وجود دارد و برای افرادی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه مجازی و حضوری کارگاه را ندارند با ثبت نام در کارگاه، سی دی کارگاه برایشان حداکثر سه روز پس از همایش ارسال خواهد شد. درخواست ارسال سی دی در قسمت توضیحات در هنگام بارگزاری رسید پرداخت درج شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس یعقوب عباس زاده، شرکت ایپکو

26 بهمن 1402
08:00-15:00

10,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-سالن همایش ساپکو
مهندس هومن درستکار

25 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو)
مهندس هومن درستکار- شرکت ایپکو

26 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس افشین عزیز خانی شرکت ایپکو

25 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو)
مهندس افشین عزیز خانی

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس نوید مدنی

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس مهرداد افشاری

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس مجتبی محرابی

26 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
دکتر مهدی زارع

25 بهمن 1402
13:00-15:00

4,000,000

ریال ایران
حضوری
مهندس زهرا کبیری-مهندس احمد محتشم- مهندس نظری

25 بهمن 1402
13:00-15:00

4,000,000

ریال ایران
شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو)
مهندس رضا ناصح- مهندس غدیر زاده

26 بهمن 1402
13:00-15:00

4,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
مهندس عرفان شهمیری

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
دکتر شهاب مافی

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
دکتر محمد آزادی-مهندس شکوه دزیانیان

26 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-سالن همایش ساپکو
پویا صفی خانی _ حمزه بشیری

26 بهمن 1402
08:00-15:00

10,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
صادق کریمی

26 بهمن 1402
13:00-17:00

8,000,000

ریال ایران
محسن محسنی راد

26 بهمن 1402
08:00-12:00

8,000,000

ریال ایران
حضوری و آنلاین-ساپکو
محمدمهدی کریما
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.