1. معرفی مقالات برتر همایش
پس از برگزاری موفق دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، 23 مقاله برتر همایش برای چاپ احتمالی در مجلات منتخب، معرفی شدند.
2. چاپ مقالات برتر همایش در مجلات
مقالات برتر همایش، پس از اتمام زمان برگزاری، برای چاپ در مجلات معرفی خواهند شد.
3. اطلاعیه مقالات پوستری
4. اطلاعیه انجمن علمی موتور ایران در خصوص زمان جدید برگزاری همایش دوازدهم، 27 الی 29 اردیبهشت ماه
اطلاعیه انجمن علمی موتور ایران در خصوص زمان برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز و نفت و همچنین نهمین نمایشگاه موتور تهران و برنامه های جانبی
5. مهلت ارسال اصلاحات مقاله
مهلت ارسال اصلاحات مقاله تا 15 بهمن ماه خواهد بود.
6. اطلاعیه اصلاح مقالات
مقالات به تدریج برای اصلاح بر اساس نظرات داوری دریافت شده به نویسندگان محترم ارجاع داده شده است.
7. پوشش خبری و رسانه ای دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای دونسوز و نفت
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز توسط رسانه های خبری از جمله روزنامه های داخلی، خبرگزاری ها، انعکاس اخبار در سیمای جمهوری اسلامی، انعکاس اخبار در شبکه های برون مرزی، انجام مصاحبه رادیویی و نشست خبری مورد پوشش قرار خواهد گرفت.
8. تمدید مجدد برای ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات مجددا تا 15 دی ماه 1400 تمدید گردید.
9. تمدید مهلت ارسال آثار برای جشنواره علمی- فنی
مهلت ارسال آثار برای جشنواره علمی- فنی تا تاریخ 15 دی ماه تمدید گردید.
10. تمدید زمان ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا انتهای آذرماه تمدید شد.
11. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش
دومین جلسه کمیته علمی همایش طی روز چهارشنبه مورخ 27 آذرماه بصورت مجازی برگزار شد.