دومین همایش ملی موتورهای درونسوز در پایگاه علمی Civilica نمایه شد
1397-06-10

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز که به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی در روزهای 17 و 18 بهمن ماه سال جاری برگزاری می گردد، در پایگاه دانش Civilica نمایه شد.