اطلاعیة برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش
1398-07-11
اطلاعیة برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش

به اطلاع می رساند اولین جلسه راهبردی کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت با حضور ریاست همایش، دبیر علمی همایش و اعضای کمیته علمی همایش شامل استادان، صنعتگران و پژوهشگران در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ مهرماه ۹۸ در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) برگزار خواهد شد.