فراخوان شرکت در مسابقه فناورانه
1398-07-29
فراخوان شرکت در مسابقه فناورانه

به اطلاع کلیه متخصصان، پژوهشگران، استادان، صنعتگران و دانشجویان می رساند به همت پژوهشگاه نیرو، برای اولین بار مسابقة فناورانه در حاشیة یازدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت برگزار می شود. طی جشنوارة علمی-فنی همایش، از طرح های برتر مسابقه تجلیل صورت گرفته و همچنین این طرح ها به پژوهشگاه نیرو معرفی می شوند.

لذا از تمامی علاقمندان دعوت می شود طرح های پیشنهادی خود را برای دبیرخانة همایش ارسال نمایند. توضیحات تکمیلی این مسابقه، در بخش برنامه ها-مسابقه فناورانه قابل مشاهده است.