محل برگزاری همایش به شرکت ساپکو انتقال یافت
1398-08-08
محل برگزاری همایش به شرکت ساپکو انتقال یافت

به اطلاع کلیه متخصصان، استادان، صنعتگران، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به شرکت در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت می رساند، با مساعدت های صورت گرفته از سوی شرکت ساپکو، محل برگزاری همایش به شرکت ساپکو واقع در کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج انتقال یافت.