چاپ مقالات انگلیسی برگزیده در مجلات ISI
1398-08-13
چاپ مقالات انگلیسی برگزیده در مجلات ISI

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند:

طی مذاکرات و توافقات صورت گرفته، مقالات برگزیده هیئت داوران همایش که به زبان انگلیسی باشند، جهت انتشار حسب موضوع به مجلات زیر (دارای شناسة ISI) معرفی خواهند شد:


Journal of Applied Fluid Mechanics -

Pollution -