آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
1398-08-22

طبق نظر کمیته علمی همایش و درخواست علاقمندان برای ارسال مقاله در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، مهلت ارسال مقالات کامل تا 25 آذر ماه 98 تمدید شد.