اعلام لیست مقالات پذیرفته شده
1398-11-05

به اطلاع می رساند نتیجة نهایی پذیرش مقالات در بخش مقالاتمقالات پذیرفته شده قابل مشاهده است.

به اطلاع آن دسته از نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده است می رساند که در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام در همایش اقدام کرده و همچنین فایل ارائه خود (شفاهی یا پوستری) را آماده نمایند.