زمانبندی ارائه مقالات اعلام شد
1398-11-23

به اطلاع کلیه افرادی که مقالة ایشان در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت پذیرفته شده است، می رساند زمانبندی ارائة مقالات شفاهی و پوستری در سایت همایش قرار داده شد. برای مشاهده به بخش مقالات > زمانبندی ارائه مقالات مراجعه یا بر روی عبارت زمانبندی ارائة مقالات در انتهای این متن کلیک کنید.


همچنین متذکر می شود ارائه دهندة مقاله (یکی از نویسندگان مقاله) قبل از شروع نشست در مکان مقرر مطابق جدول زمانبندی اعلام شده به همراه فایل ارائه برای مقالات شفاهی و پوستر چاپ شده در سایز A2 برای مقالات پوستری، حضور یابد.


در صورت عدم ارائة مقاله (شفاهی/پوستری)، گواهی مقاله صادر نخواهد شد.


 زمانبندی ارائة مقالات