برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش
1400-08-26

دومین جلسه کمیته علمی همایش طی روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه بصورت مجازی برگزار شد. در این جلسه که با حضور حدود 17 نفر از اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد، در مورد بخش های مختلف همایش از جمله ارائه مقالات، میزگردهای تخصصی، کارگاه های آموزشی، جشنواره علمی و فنی تبادل نظر شد. ضمنا بر اساس اعلام دبیر علمی همایش، ارائه مقالات در دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بصورت مجازی خواهد بود اما نمایشگاه، در محل شرکت ساپکو بصورت حضوری برگزار خواهد شد.