تمدید مهلت ارسال آثار برای جشنواره علمی- فنی
1400-09-21

با توجه به درخواست پژوهشگران جهت بهره‌مندی مناسب از فرصت علمی پیش آمده، مهلت ارسال مدارک جهت شرکت در جشنواره علمی- فنی دوازدهمین همایش بین المللی موتور و نفت، تا تاریخ 15 دی ماه 1400 تمدید گردید.

بدین وسیله از تمامی علاقه مندان، استادان، اعضای هیات علمی و دانشجویان درخواست میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین ارسال مستندات خود، به سایت همایش، بخش برنامه ها، جشنواره علمی- فنی مراجعه نمایند.