اطلاعیه اصلاح مقالات
1400-10-29

✅ مقالات به تدریج برای اصلاح بر اساس نظرات داوری دریافت شده به نویسندگان محترم ارجاع داده شده است.


◀️ دقت شود که مقاله مجددا (با کد جدید) ارسال نشود و با کلیک بر روی کد مقاله، ریوایز شود.
◀️ کد مقاله برای نویسنده مسئول قابل درستی است و سایر نویسندگان دسترسی تغییر مقاله را ندارند.
◀️ لطفا نهایتا پس از 3 روز از دریافت ایمیل اصلاح، اقدام به ارسال نمایید.
◀️ حتما موارد اصلاحی در متن هایلایت زرد شود.
◀️ فایل قبلی پاک شود و سپس فایل جدید (هایلایت شده) جایگزین فایل اصلی مقاله گردد.
◀️ اگر پاسخی برای داور دارید، در فایل جداگانه ای در سایت در کنار فایل اصل مقاله، بارگذاری نمایید.
◀️ در صورت انجام کامل اصلاحات و پذیرش نهایی مقاله، نوع ارائه (شفاهی یا پوستری) مشخص خواهد شد.

◀️ مورد جدید: افزایش تعداد صفحات مقاله تا 10 صفحه برای مقالات علمی بلامانع است. برای مقالات مروری، رعایت درج حداقل 50 مرجع با محدودیت 15 صفحه، الزامی است.


🆔 https://t.me/iciceo12