اطلاعیه مقالات پوستری
1401-02-24

بدین وسیله به اطلاع تمامی نویسندگان مقالات پوستری میرساند، به منظور نمایش پوستر مقالات تمامی نویسندگان موظف اند تصویر پوستر خود را در یک فایل powerpoint یک اسلایدی قرار داده و توضیحات مربوط به مقاله را در قالب voice ضمیمه فایل powerpoint کنند. لازم به ذکر است که مدت زمان voice حداکثر 5 دقیقه میباشد. نویسندگان موظف اند فایل powerpoint خود را تا روز دوشنبه 26/02/1401 برای دبیر خانه همایش ارسال کنند.