معرفی مقالات برتر همایش
1401-02-31

پس از برگزاری موفق دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، 23 مقاله برتر همایش برای چاپ احتمالی در مجلات منتخب، معرفی شدند.

ردیف

کد مقاله

نویسندگان مقاله

مجله منتخب

1

1176

البرز ذهنی، رحیم خوشبختی سرای، الهه نشاط اسفهلانی

International Journal of Engineering

Materials and Energy Research Center

2

1188

آرش محمدی، سعید شیروانی، ساسان شیروانی، محسن محسنی راد، علی آصف

International Journal of Engineering

Materials and Energy Research Center

3

1247

مهدی ابوجعفری، محمد صادق ولی پور، علیرضا حاجی علی محمدی

International Journal of Engineering

Materials and Energy Research Center

4

1191

لوئیجی آلوکا، آنجبو دویتا، فرانسسکو دورونیو، علیرضا حاجی علی محمدی

The Journal of Engine Research

Iran Society of Engine

5

1202

Sascha Holzberger، Maurice Kettner، Roland Kirchberger

The Journal of Engine Research

Iran Society of Engine

6

1204

آرش محمدی، علی آصف، وحید خرمی راد، نیما عجمی، امیر حسین پریور

The Journal of Engine Research

Iran Society of Engine

7

1251

فرود آذرگشاسبی، خسرو اشرفی، هانیه سپهریان، محمدعلی رجبی، امیر حسین پریور

The Journal of Engine Research

Iran Society of Engine

8

1253

محمدجواد کرمیان‌منش، عیسی بناگر، زهرا مولایی رئوف، حامد مقتدری

The Journal of Engine Research

Iran Society of Engine

9

1153

مریم ممقانی، محمد مهدی تیموری، ایمان چیت‌ساز، مهدی رجبعلی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

10

1182

هادی رهبری آسیابی، ابراهیم اکبرپوران خیاطی، بهروز نجاری، مصطفی زارع، سمیه پارسا، آرش آراوند

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

11

1197

فرهاد طالبی، باقر رضائیان

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

12

1212

سید اشکان موسویان بالاباش، علیرضا حسینی، سعید جوان، شهریار برادران‌ شکوهی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

13

1225

محسن مقیمی، محمد مهدی تیموری، ایمان چیت‌ساز، میثم صالحی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

14

1226

مهرداد سرابی، ابراهیم عبدی اقدم

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

15

1238

شهاب مرادی کلارده، سید وحید حسینی، مهدی حیدری، هادی پروز

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

16

1246

رسول همتیان، جعفر مساح، رضا حسن بیگی، علیرضا حاجی علی محمدی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

17

1248

محمد مجدم، داود الطافی، منصور محمدی، سعید جوادی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

18

1249

محمد مجدم، داود الطافی، بهنام قدیمی

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

19

1219

یاسمین غلامی، وحید فخاری

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

20

1181

ابوالفضل محمدابراهیم، علیرضا کوچاریان

مجله مواد و فناوری های پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

21

1169

عادل بصیری، محمد آزادی، احمد قاسمی

مجله مواد و فناوری های پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

22

1215

محسن استاد شعبانی، محمدرضا رحیمی پور، منصور رضوی، محمد ذاکری، لیلا نیکزاد، ایمان مباشرپور

مجله تحقیقات موتور، انجمن علمی موتور ایران

 

23

1234

فاضل خسروشیری، سید وحید حسینی، مصطفی حاجیان حیدری، نفیسه مهدیار

مجله مواد و فناوری های پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

به زودی با نویسنده مسئول این مقالات، برای طی نمودن سایر مراحل، تماس گرفته می شود.