اولین جلسه اعضای کمیته علمی
17 مهر 1402

با سلام

در تاریخ 5 مهر ماه 1402 اولین جلسه کمیته علمی در راستای برگزاری سیزهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت برگزار شد، که در آن اعضا بر روی محور های همایش، موضوعات میزگرد ها، تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره علمی- فنی و ارسال مقالات بحث و همفکری نمودند.

لازم به ذکر است سیزهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت از تاریخ 24 لغایت 26 بهمن ماه 1402 به صورت حضوری برگزار می شود.