کروکی نمایشگاه موتورهای درونسوز و صنایع نفتی برای دهمین دوره همایش موتورهای درونسوز و نفت در شکل زیر نشان داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر (هزینه ها و رزرو غرفه) با مدیر اجرایی نمایشگاه (مهندس کاظمی) 09102108132 تماس حاصل فرمایید.

 

جدول موقعیت های حمایت از همایش:

* متراژ و موقعیت غرفه و زمان تیزر در بسته های طلایی و نقره ای متفاوت است.