حامیان ویژه

 

دانشگاه خواجه نصیر استانداری مازندران

 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 

 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

  

دانشگاه خواجه نصیر فرمانداری شهرستان بابل

 

دانشگاه خواجه نصیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

 

دانشگاه خواجه نصیر گروه صنعتی ایران خودرو

 

گروه خودروسازی سایپا

 

مرکز تحقیقات موتور شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

 

 

شرکت مگاموتور

 

شرکت ساپکو

 

شرکت دیزل سنگین ایران