حامیان ویژه

 

دانشگاه خواجه نصیر استانداری مازندران

 

 

دانشگاه خواجه نصیر فرمانداری شهرستان بابل

 

دانشگاه خواجه نصیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

 

دانشگاه خواجه نصیر گروه صنعتی ایران خودرو

 

مرکز تحقیقات موتور شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)