باسمه تعالی


نظر به اهمیت جایگاه موتورهای درون‌سوز در تولید پراکندۀ برق و نقش کلیدی رویکرد مزبور در قله‌زدایی مصرف، افزایش تاب‌آوری شبکۀ برق و نیز تقویت پدافند غیرعامل کشور، پژوهشگاه نیرو با همکاری انجمن علمی موتور ایران در نظر دارد در یازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نفت، امکان استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در ساختار حمل و نقل کشور در تولید برق را از دیدگاه فنی به بوتۀ آزمایش بگذارد. مسابقۀ فناورانه مطروحه ذیل جشنواره بدین منظور طراحی شده است.

سؤال مسابقه

در نظر است سامانۀ قوای محرکۀ یک خودرو به نحوی تغییر کند که هنگام کار، علاوه بر تأمین نیازهای راننده به نحو بهینه، یک ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی با ظرفیت مشخص را نیز شارژ نموده تا در هنگام نیاز با وصل به شبکه سراسری، برق ذخیره‌سازی شده را تحویل شبکه دهد. طرح مفهومی تجهیزات مورد نیاز، چیدمان، نحوۀ اتصال آنها و نیز اصول استراتژی کنترلی پیشنهادی خود برای واحد مدیریت موتور (ECU) و واحد مدیریت سامانۀ ذخیره‌ساز –در صورت وجود- را ارائه نمائید. خودرو دارای جعبه دندة دستی بوده و بسته به دلخواه شرکت‌کنندۀ محترم می‌تواند گازسوز، بنزین‌سوز یا دوسوخته (Bi-Fuel) باشد. تنفس موتور نیز طبیعی است.

الگوی ارائۀ پاسخ

شرکت‌کنندگان محترم کلیۀ مستندات تدوین شده به‌عنوان پاسخ را به‌همراه مشخصات تمامی همکاران (فایل sq.docx که در ادامه قرار داده شده) در یک فایل با فرمت .zip فشرده‌سازی نموده و با عنوان مسابقة فناورانه همایش یازدهم، حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه 98 به آدرس ise.engine@gmail.com ارسال نمایند.

فایل sq.docx


تماس با دفتر جشنواره

در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال پیام خود را از طریق پیامک یا واتساپ به شماره تلفن 09123190370  (جناب آقای دکتر علی صلواتی‌زاده-دبیر جشنوارة علمی-فنی همایش) ارسال نمایید.