«اطلاعیة جشنوارة یازدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت»

 

 

جایزه پایان نامه برتر

در نظر است همزمان با یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت همانند سالیان گذشته، مسابقه انتخاب پایان نامه/رساله برتر دانشجویی برگزار گردد. بر این اساس از کلیه فارغ التحصیلان گرامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف مهندسی که پایان نامه/رساله آن ها مرتبط با حوزه موتورهای درونسوز و نفت بوده و در بازة زمانی 1 دی 1396 تا 30 آذر 1398 دفاع کرده یا خواهند کرد، دعوت می شود که با تکمیل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت شرکت در اینن  مسابقه اعلام فرمایند (فرم مربوطه در پایین این بخش، قابل دانلود می باشد).

شایان ذکر است که در مرحلة اول، شخص به صورت خود اظهاری، فرم مربوطه را پر نموده و به آدرس الکترونیکی دبیرخانة همایش ise.engine@gmail.com ارسال می نماید. در مرحلة بعد، فرم تکمیل شده جهت رویت، اصلاح و تائید برای استاد(ان) راهنمای پایان نامه ارسال می گردد. کلیة افراد انتخاب شده پس از تأیید استاد(ان) راهنما، باید مدارک و مستندات مورد نیاز را به دبیرخانة همایش ارائه نمایند.

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم مربوطه، روز شنبه 30 آذر 1398 می باشد و این زمان تمدید نمی شود. برای هرگونه سوال با آدرس الکترونیکی ise.engine@gmail.com و یا با شماره تلفن دبیرخانة همایش ise.engine@gmail.com  تماس حاصل فرمایید.

برگۀ خود اظهاری اطلاعات پایان نامه/رسالة برتر

 

جایزه اختراع برتر

انجمن موتور ایران در نظر دارد به منظور ارج نهادن به ایده های خلاقانه و تکریم فکرهای برتر و چاره ساز در راستای رفع مشکلات و معضلات موجود و ابداع راهکارها و فناوری های جدید در حوزة موتورهای درونسوز و نفت، همزمان با یازدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت، مسابقة اختراع برتر را برگزار نماید. لذا از کلیة متخصصان و مخترعان رشته های مهندسی در زمینه های مرتبط با موتورهای درونسوز و نفت دعوت می شود تا با ارسال مستندات خود، در این نکوداشت شرکت نمایند.

در ابتدا افراد متقاضی با تکمیل فرم مربوطه در پایین این بخش، اطلاعات مربوط به اختراع خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر 1398 به آدرس الکترونیکی ise.engine@gmail.com ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه، از افراد منتخب و حائز شرایط درخواست می شود تا مدارک و مستندات مربوطه را  به دبیرخانة همایش ارسال نمایند.

برگة اطلاعات اختراع برتر

 

جایزه طرح­ های پژوهشی برتر

انجمن موتور ایران در نظر دارد به منظور ارج نهادن به طرح­ های پژوهشی خلاقانه، کاربردی و چاره ساز در راستای رفع مشکلات و معضلات موجود و ابداع راهکارها و فناوری های جدید در حوزة موتورهای درونسوز و نفت، همزمان با یازدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت، مسابقة طرح­ های پژوهشی برتر را برگزار نماید. لذا از کلیة متخصصان و پژوهشگران محترم رشته های مهندسی در زمینه های مرتبط با موتورهای درونسوز و نفت دعوت می شود تا با ارسال مستندات خود، در این نکوداشت شرکت نمایند.

افراد متقاضی باید اطلاعات کامل مربوط به طرح پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر 1398 به دبیرخانة همایش به آدرس الکترونیکی ise.engine@gmail.com ارسال نمایند.

 

جایزه زیرساخت­ های نرم افزاری و سخت افزاری برتر

در نظر است همزمان با یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، برای اولین بار رقابت انتخاب زیرساخت های نرم افزار و سخت افزاری برتر مرتبط با حوزه های موتور، خودرو و نفت برگزار گردد. توسعة نرم افزارهای محاسباتی در حوزة موتور و نفت، و نیز تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه های تست موتور، سوخت یا تست ریگ های آزمون قطعه ای و ... نمونه هایی از این زیرساخت هاست. بر این اساس از کلیه متخصصان گرامی دعوت می شود که اطلاعات مربوط به ابداع نرم افزاری یا سخت افزاری خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر 1398 به آدرس الکترونیکی ise.engine@gmail.com ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه، از افراد منتخب و حائز شرایط درخواست می شود تا مدارک و مستندات کامل را به دبیرخانة همایش ارسال نمایند.

  

جایزه مقالات برتر

در نظر است طبق سنت پیشین همایش های بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، در پایان همایش یازدهم از مقالات شفاهی و دیواری برتری که در چرخة پذیرش و نیز در داوری روزهای همایش، بیشترین امتیاز را دریافت می کنند، تقدیر و تشکر به عمل آید. لذا از کلیة دانشجویان، متخصصان، صنعتگران و استادان گرامی دعوت می شود تا اثرات بدیع، تحقیقاتی و کاربردی خود را در غنی ترین شکل خود در قالب مقاله برای این همایش ارسال فرمایند.


به منظور ارتباط با دبیر جشنوارة علمی-فنی، می توانید از طریق شماره تلفن 0370 319 0912 در تماس باشید.