بهینه سازی تعادل موتور تک سیلندر دیزلی تک استوانه به روش نقطه داخلی
کد مقاله : 1041-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
ناصر میقانی *
مدیر تحقیق و توسعه
چکیده مقاله:
ارتعاشات یکی از مهمترین عوامل ایجاد سایش و تخریب در قطعات مختلف موتور بخصوص یاتاقان‌ها است. در موتورهای درون سوز عوامل اصلی ایجاد ارتعاش، فشار احتراق در استوانه‌ها، وزن میله اتصال ، وزن پیستون و نیروهای اینرسی ناشی از دوران میله اتصال و قسمت لنگِ میل لنگ است. این ارتعاشات به مرور زمان موجب ایجاد سایش و تخریب در قطعات اصلی موتور مانند میل لنگ، میل بادامک و بدنه استوانه می‌شود، که این خوردگی و تخریب بر عملکرد موتور تاثیر منفی می‌گذارد. از این رو تلاش می‌شود تا حد امکان این ارتعاشات را حذف و یا کم کرد .در موتورهای چند استوانه به منظور حذف عدم تعادل نیروها و ممان‌های ناشی از دوران، وزنه‌های تعادلی بر روی میل لنگ تعبیه می‌شود. در موتورهای تک و سه استوانه نمی‌توان اثرات این نیروها و ممان‌ها را با استفاده از وزنه‌های تعادلی به طور کامل از بین برد، بدین منظور برای حذف کامل این اثرات از میله‌های تعادل استفاده می‌شود. هدف در این مقاله طراحی وزنه و میله تعادل و بهینه سازی آن برای موتور تک سیلندر کیاسا می‌باشد. برای اولین بار بهینه‌سازی به این روش جهت تعادل موتور تک سیلندر صورت پذیرفته است و با بهینه سازی تعادل یک موتور میتوان ارتعاشات در موتور را به بهترین حالت ممکن کاهش داد و در نتیجه کاربری بهتر و با دوام بالاتری را از آن را ایجاد نمود.
کلیدواژه ها:
موتور، تک استوانه، ارتعاشات، میله تعادل، میل لنگ، چرخ طیار، بهینه سازی، نقطه داخلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است